Start pilot ‘Patiëntgerichte samenwerking tussen eerste en tweede/derde lijn’

12 april 2021

Start pilot ‘Patiëntgerichte samenwerking tussen eerste en tweede/derde lijn’

Het organiseren van patiëntgerichte samenwerking in een netwerk wordt netwerkcasemanagement genoemd. Dit kan zijn tussen de ziekenhuizen in een oncologienetwerk maar kan ook betekenen het optimaliseren van de patiëntgerichte samenwerking tussen het ziekenhuis en de eerstelijns zorgverleners. En daar gaat het nu net om in de pilot ‘Patiëntgerichte samenwerking tussen eerste en tweede/derde lijn’ in het Regionaal Oncologienetwerk West.

 

Pilot Factsheet (PDF)

 

Door huisarts verkregen patiëntinformatie meewegen in besluitvorming behandeling

De pilot is gericht op de informatieoverdracht van patiënten met slokdarmkanker tussen het aanspreekpunt in de huisartsenpraktijk en het aanspreekpunt in het ziekenhuis. In de meeste gevallen is dit de verpleegkundig specialist die nauw samenwerkt met de behandelend arts en zeer goed op de hoogte is van de situatie van de patiënt. De focus in de pilot ligt op eventuele patiëntinzichten zoals de algemene gezondheidstoestand en doelen en wensen van de patiënt, die bekend zijn bij de huisarts en die gedeeld worden om mee te kunnen wegen in de besluitvorming over de behandeling. Maar ook om een eventuele overdracht van het ziekenhuis terug naar de huisarts soepel en probleemloos te laten verlopen, evenals het contact tussen de aanspreekpunten gedurende het behandeltraject.

 

Klankbordgroep met huisartsen, POH Oncologie en verpleegkundig specialisten

Om deze pilot een vliegende start te geven, is er een klankbordgroep samengesteld, bestaande uit:

  • Huisartsen: Jorien van den Doel, Marieke Compier en Mariëlle van Veldhoven
  • Praktijkondersteuner huisarts (POH) Oncologie: Jolanda Dekker en Mary Groeneveld
  • Verpleegkundig specialisten: Erlinde de Graaf (Reinier de Graaf Gasthuis) en Susan Quix (LUMC)

De pilot loopt tot medio juni 2021. De uitkomsten zullen daarna o.a. worden gedeeld in het (online) overleg met huisartsen en oncologiespecialisten die verbonden zijn aan het RO West netwerk.

 

Project Netwerkcasemanagement onderdeel landelijk Citrien programma

De pilot is onderdeel van het project Netwerkcasemanagement en valt onder het landelijke Citrienfonds programma ‘Naar regionale oncologienetwerken/thema Passend Behandelplan’ en richt zich op de patiëntengroep met slokdarmkanker voor het curatieve traject binnen de ziekenhuizen van RO West.

Binnen het thema Passend Behandelplan betekent trefzekere zorg een passend behandelplan voor iedere patiënt met kanker. Een passend behandelplan is altijd toegesneden op de persoon. Het verenigt de beste oncologische behandelmogelijkheden met afwegingen op grond van iemands algemene gezondheidstoestand en de doelen en wensen van de patiënt.
Meer informatie over Passend Behandelplan: https://www.oncologienetwerken.nl/thema/passend-behand

elplan

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met Tapasya Vreeken, regionaal projectleider Netwerkcasemanagement: T.M.Vreeken-van_Tol@lumc.nl