Waardevolle spiegelbijeenkomst patiënten met eierstokkanker

19 mei 2022

Waardevolle spiegelbijeenkomst patiënten met eierstokkanker

Tijdens de regionale spiegelbijeenkomst op 18 mei jl. zijn patiëntervaringen opgehaald over de behandeling van eierstokkanker. Het doel was inzicht krijgen in de regionale samenwerking tussen de verschillende ziekenhuizen (tijdens de vaak langdurige behandeling) en wat de patiënten daarvan hebben gemerkt. De vrouwen spraken zeer open over wat in positieve maar ook negatieve zin is opgevallen en waar het beter had gekund. Ook werd hen gevraagd naar het gevoel van veiligheid in de verschillende fasen van de behandeling en ‘overdracht’ tussen de ziekenhuizen. Wisten ze bijvoorbeeld altijd wie ze wanneer met welke vragen konden bellen? Is er geluisterd naar persoonlijke behandelwensen? Verder kwam aan bod dat het volgen van protocollen natuurlijk belangrijk is, maar moet de mens achter de patiënt niet worden vergeten. Informatie over de nazorg zou verbeterd kunnen worden.

 

Behandeling in meerdere ziekenhuizen

Er waren 9 patiënten bij de bijeenkomst aanwezig uit 5 verschillende ziekenhuizen in de regio West Nederland. De leeftijd variërend van 57 tot 76 jaar. Alle patiënten hebben hetzelfde behandeltraject doorlopen, namelijk 3 kuren NACT (neo-adjuvante chemotherapie) gevolgd door een  intervaldebulking met HIPEC (=buikspoeling met verwarmde chemotherapie) en daarna nogmaals 3 kuren chemotherapie. De chemotherapie kregen zij in hun eigen ziekenhuis dichtbij huis. Voor de operatie en HIPEC kwamen de patiënten naar het LUMC waar ook regionale gynaecologen uit de andere aangesloten ziekenhuizen participeren. Dit is in het expertteam Gynaecologische Oncologie van RO West zo afgesproken. De casemanagers, het vaste aanspreekpunt tijdens de hele behandeling, zijn voor de patiënten een zeer belangrijke informatiebron en de schakel tussen de verschillende ziekenhuizen om een overdracht van een patiënt soepel te laten verlopen.

 

Caroline Grimbergen (Physician Assistant en casemanager Gynaecologische oncologie LUMC):

“Ik kijk trots en blij terug op een zinvolle en waardevolle avond. Het is indrukwekkend om deze groep (kwetsbare) patiënten in alle openheid te horen spreken over hoe zij hun behandeling hebben beleefd en meegemaakt. Ik ben geraakt door hun openhartigheid, vertrouwen en mooie woorden.

Een spiegelbijeenkomst als deze is zeker voor herhaling vatbaar. Dit zullen we uitdragen in de eigen regio naar andere oncologieafdelingen en ook bij andere tumortypes, maar zeker ook landelijk. Mijn inziens is dit dé manier om ervaringen van patiënten te delen om ervan te leren. Hier kan geen PREM (landelijk afgestemde meetmethode om patiëntervaringen te meten) tegenop!”

 

Initiatief van het regionaal expertteam

De spiegelbijeenkomst is op initiatief van het expertteam georganiseerd onder leiding van dr. Marjolein Kagie (Gynaecoloog HMC) en dr. Cor de Kroon (Gynaecoloog LUMC), voorzitter en vicevoorzitter van het expertteam RO West. Als toehoorders zaten er verschillende zorgprofessionals in de zaal, o.a. oncologen, gynaecologen, casemanagers, maatschappelijk werkers en poli medewerkers. Ook online werden via een live-verbinding de gesprekken met veel belangstelling gevolgd.

 

Heeft u vragen?
Heeft u vragen aan het expertteam? Neem dan contact op met Anne Marie den Boer (projectmedewerker RO West) via A.M.den_Boer@lumc.nl