Wat hebben we met RO West tot nu bereikt?

16 december 2019

Wat hebben we met RO West tot nu bereikt?

Bestuurders, medisch specialisten en het programmateam van Regionaal Oncologienetwerk West (RO West) blikten tijdens de jaarlijkse werkconferentie terug op de activiteiten van het afgelopen jaar en keken ook alvast vooruit. Wat is er bereikt, waar staat het netwerk nu en wat zijn onze ambities voor de komende jaren? Al deze onderwerpen kwamen aan bod in het Cars Jeans Stadion in Den Haag op 25 november.

 

Het netwerk is in december 2017 opgericht om iedere oncologiepatiënt in de regio integrale, kwalitatief goede oncologische zorg te bieden. Dichtbij als het kan en elders als het moet. Maar altijd in samenhang en samenspraak. De ziekenhuizen in de regio die zich hebben verenigd in Regionaal Oncologienetwerk West zijn: HMC, LUMC, Reinier Haga Groep (Reinier de Graaf ziekenhuis, HagaZiekenhuis en LangeLand Ziekenhuis) en Samen+ (samenwerkingsverband tussen Alrijne Ziekenhuis en het Groene Hart Ziekenhuis). In zogenoemde netwerktumorgroepen (NTG’s) zetten oncologisch specialisten zich gezamenlijk in om binnen hun vakgebied patiënten in de regio de beste oncologische zorg te kunnen bieden.

 

De NTG’s

In korte pitches presenteerden de NTG’s de zaken waar zij trots op zijn en hun ambities voor 2020. Bijvoorbeeld drie nieuwe NTG’s die in 2019 van start zijn gegaan (melanomen, HPB en neuro-oncologie) en de in 2019 opgerichte Werkgroep Klinisch Onderzoek. Veel NTG’s zijn al ver met gezamenlijke protocollen. Er zijn regionale MDO’s gestart en afspraken gemaakt over centraliseren van bepaalde zorg op basis van specifieke expertise in ziekenhuizen binnen het netwerk. Een mooi concreet voorbeeld is het gezamenlijk aanbieden van Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie (HIPEC) bij eierstokkanker. Er zijn nog wel NTG’s waar de resultaten van de samenwerking nog minder zichtbaar zijn.

 

Enthousiasme

Het MDO 2.0, de stand van zaken en mogelijkheden met betrekking tot ICT en de projecten van Citrien 2.0 waar het programma ‘Naar regionale oncologienetwerken’ onderdeel van is kwamen ook in diverse presentaties aan bod. De onderwerpen werden afgewisseld met een plenaire discussie over het monitoren en meten van kwaliteit en diverse stellingen waarop de visie van de aanwezigen via Mentimeter werd weergegeven. Daarbij blijft het belangrijk om te werken aan het onderlinge vertrouwen, wat de basis is voor een goede samenwerking.

 

Carina Hilders, lid raad van bestuur Reinier Haga Groep en voorzitter van het Bestuurlijk Overleg: “De werkconferentie is heel waardevol, omdat het een moment is om met elkaar stil te staan bij hoeveel werk er al wordt verzet, hoeveel resultaten we al hebben bereikt en waar we samen naartoe willen. Bovendien loopt iedereen op deze avond weer over van inspiratie en enthousiasme om het komende jaar nog mooiere resultaten te gaan neerzetten.”