OncoWest Werkconferentie 2023

23 maart 2023

De inschrijving is inmiddels gesloten!

 

Bijna 100 deelnemers hebben zich aangemeld voor de OncoWest Werkconferentie 2023! Dit zijn verschillende zorgprofessionals uit de samenwerkende ziekenhuizen in West-Nederland en mensen die nauw betrokken zijn bij één of meer projecten binnen OncoWest.

Wij kijken uit naar jullie komst en heten jullie van harte welkom bij het Museum Beeld en Geluid in de Zeestraat 82 in Den Haag.

Het programma

Deel 1:

16:30 – 17:00 uur    Ontvangst

17:00 – 17.10 uur   Opening door Cor de Kroon, Vicevoorzitter NTG Gyn OncoWest

17:10 – 17:50 uur   Ontwikkelingen Integrale Zorgakkoord en impact/kansen voor oncologische netwerkzorg (Hans Nijman, Kwartiermaker netwerk- en expertzorg kanker)

17:50 – 18:05 uur   MDO Portaal OncoWest – start kwartiermakersfase  (Mirco Rossi, Hannah Huijbregts en Gilbert Bod)

18:05 – 18:20 uur   Regionale digitale pathologie in OncoWest (Bart Dragtsma)

18.20 – 18.30 uur   Afronding eerste deel (Cor de Kroon)

18:30 – 19:45 uur   Walking diner langs informatiemarkt

Op de informatiemarkt ziet en hoort u meer over:

1.      Patiëntcommunicatie Praatplaat Ovariumcarcinoom

2.      Pilot aantoonbare kwaliteit netwerkzorg – o.a. vanuit Qualicor en IKNL

3.      The right meal

4.      Oncologieplein HMC

5.      Oncologieplein LUMC in opstart i.s.m. Scarabee

6.      Stichting Ook, Ondersteuningsconsulentes

7.      Chemo in de thuissituatie

8.      Regionaal preventieproject Zon (NTG Melanomen)

9.      Regionaal preventieproject roken/vapen

10.   Studies en trial participatie in de regio vergroten Iclusion

 

Deel 2: 

Korte introductie over belang van data en kwaliteit (introductie presentaties) door Cor de Kroon

19:45 – 20.10 uur   Gezamenlijke presentatie DICA, DHD en IKNL – wat is er allemaal mogelijk?

20.10 – 20:45 uur   Interactieve sessie over data en kwaliteit – wat hebben we als regio nodig?

20:45 – 21:30 uur   Afsluiting en borrel