Behandeluitkomsten slokdarmchirurgie

Uitkomsten slokdarmchirurgie (regio/landelijk)

In Nederland zijn alle ziekenhuizen die slokdarmchirurgie verrichten verplicht de uitkomsten daarvan vast te leggen in een landelijke data-base. In onze regio zijn dat het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Reinier de Graaf Gasthuis (RdGG) in Delft, beiden onderdeel van het Regionaal Oncologienetwerk West (RO West).

Onderstaande diagrammen laten verschillende uitkomsten zien van de slokdarmchirurgie uitgevoerd in de RO West regio: Haaglanden, Leiden, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Gouda, Alphen a/d Rijn en Delft en omgeving. De uitkomsten van LUMC en RdGG (RO West) zijn hier afgespiegeld aan de uitkomsten van de rest van Nederland.

Voor vrijwel alle uitkomsten geldt dat hoe lager het percentage is, hoe gunstiger dat is. Alleen voor tekstbook outcome (afbeelding 2) geldt dat hoger beter is.

(Afbeelding 1)

 

Uitleg definities afbeelding 1

Mortaliteit: Het percentage patiënten dat overlijdt binnen 30 dagen na de operatie en/of tijdens de ziekenhuisopname.

Gecompliceerd beloop: Het percentage patiënten bij wie zich na de operatie een complicatie voordoet (in de eerste 30 dagen of gedurende de opname), die gepaard gaat met een verlengde opnameduur, re-interventie of overlijden.

Pulmonale complicaties: Het percentage patiënten bij wie zich na de operatie een complicatie van de longen of luchtwegen voordoet.

Naadlekkage: Het percentage patiënten bij wie na de operatie wordt vastgesteld dat de aansluiting tussen de rest-slokdarm en de buismaag niet waterdicht is.

 

(Afbeelding 2)

 

Uitleg definities afbeelding 2

Textbook outcome: Er is sprake van textbook outcome bij patiënten bij wie: na de operatie sprake is van een curatieve (in opzet genezende) resectie, er geen complicatie optreedt, de resectie microscopisch radicaal is, er minimaal 15 lymfeklieren in het resectie preparaat worden gevonden, geen re-interventie plaatsvindt, er geen her-opname op de IC plaatsvindt, er geen verlengde opname duur is, er geen sprake van sterfte is na de operatie en er geen heropname plaatsvindt binnen 30 dagen na ontslag.

Doorlooptijd: Het aantal dagen van vaststellen van de diagnose slokdarmkanker tot aan de start van de behandeling.

Opnameduur: Het gemiddeld aantal dagen dat patiënten zijn opgenomen.

IC opnameduur: Het gemiddeld aantal dagen dat patiënten op de Intensive Care liggen.