Nieuwsbericht 14 mei 2019: Werkgroep Klinisch Onderzoek opgericht binnen Regionaal Oncologienetwerk West (RO West)

14 mei 2019

Nieuwsbericht 14 mei 2019: Werkgroep Klinisch Onderzoek opgericht binnen Regionaal Oncologienetwerk West (RO West)

14 mei 2019

Op 10 april jl. vond de eerste bijeenkomst van de regionale werkgroep Klinisch Onderzoek plaats in het Leids Universitair Medisch Centrum. De werkgroep is opgericht, omdat de ziekenhuizen in de regio hadden aangegeven meer onderlinge afstemming op het gebied van research na te streven.

Bij een inventarisatie van de wensen en behoeften van ieder ziekenhuis binnen RO West kwam naar voren dat er vooral behoefte is aan regionale samenwerking op het gebied van klinisch onderzoek. Een belangrijk doel hierbij is het verhogen van het aantal patiënten dat wordt behandeld in studieverband. Hans Gelderblom (internist-oncoloog, LUMC) licht toe: “Het is alom bekend dat patiënten die participeren in klinisch onderzoek een betere uitkomst hebben en het leidt natuurlijk ook tot innovatie in de zorg: iets waar wij als regio voor staan”.

Om dit doel na te streven zijn er onderzoeksmedewerkers met diverse achtergronden en van alle ziekenhuizen binnen RO West bijeen gekomen. De namiddag stond in het teken van ‘waar staan we nu’ en ‘wat zijn de gezamenlijke ambities’. De resultaten van de inventarisatie werden gepresenteerd, alsmede de huidige stand van zaken per ziekenhuis. Hans Gelderblom: “Het bleek dat er grote behoeft was van elkaar te leren en samen te werken”.

Na deze presentaties ontstond er een actieve discussie tussen de enthousiaste deelnemers over waar er winst behaald kan worden en over hoe men onderling de samenwerking het beste zou kunnen invullen. Een belangrijk punt daarbij is een regionaal overzicht waarin alle open studies per tumortype binnen RO West gemakkelijk te vinden zijn. Dit zal nu als eerste worden opgepakt en gerealiseerd, in afstemming met de netwerktumorgroepen.