Nieuwsbericht 4 juni 2019: Partners Regionaal Oncologienetwerk West intensiveren samenwerking

4 juni 2019

Partners Regionaal Oncologienetwerk West intensiveren samenwerking

4 juni 2019

De partners van Regionaal Oncologienetwerk West (RO West) gaan een nieuwe overeenkomst sluiten voor de komende jaren. Onlangs nog werd de samenwerking op het gebied van de oncologische zorg uitgebreid met drie nieuwe netwerktumorgroepen. Nu het netwerk stevig staat namen ook de externe bestuurlijk voorzitter en onafhankelijk programmamanager afscheid. Hoe kijken zij terug en zien ze de toekomst?

Guy Peeters, scheidend voorzitter van het bestuurlijk overleg: “Met de huidige basis kan RO West verder met de inhoudelijke ontwikkeling van de regionale samenwerking. We hebben een aantal mooie successen gerealiseerd. Door de samenwerking van de gynaecologen binnen het netwerk wordt de nieuwe HIPEC-behandeling bij ovariumcarcinoom aangeboden, waardoor de patiënt hiervoor in de regio kan worden behandeld”. Hilde Janissen, onafhankelijk programmamanager, vult aan: “Op het gebied van slokdarm- en maagkanker bespreekt een team van experts in een regionaal multidisciplinaire overleg (MDO) de patiënt en beslist gezamenlijk over de beste behandeling. De patiënt wordt in het eigen ziekenhuis geholpen als dat kan, en indien nodig geopereerd door een gespecialiseerd team in het Reinier de Graaf of het LUMC”. Beide voorbeelden tonen aan hoe de partners in de regio samenwerken om de patiënt de juiste zorg op de juiste plek te bieden.

Binnen alle netwerktumorgroepen zijn acties gedefinieerd om de zorg verder te verbeteren. Dit varieert van het uniformeren van protocollen en het inrichten van regionale zorgpaden tot het vormgeven van regionale MDO’s. Recent zijn ook afspraken gemaakt om op het gebied van klinisch onderzoek meer gezamenlijk op te trekken. Guy Peeters: “Een goed netwerk is constant op zoek naar verbetermogelijkheden. Het is van belang dat je inzicht hebt in wat er goed gaat en wat er beter kan. Een vervolgstap is om in gesprek te gaan met de verzekeraars”. Hilde Janissen is momenteel bezig om dit kwaliteitsaspect binnen het netwerk verder vorm te geven: “Met het IKNL en NIAZ onderzoeken we hoe we de kwaliteit van netwerkzorg beter inzichtelijk kunnen maken. Daarnaast worden er projecten en proeftuinen ingericht die voortkomen uit afspraken met de landelijke programmaorganisatie ‘Naar regionale oncologienetwerken’.

Guy Peeters draagt het voorzitterschap van het bestuurlijk overleg (BO) over aan Carina Hilders, voorzitter van de Raad van Bestuur van Reinier de Graaf en lid van het BO namens de Reinier Haga Groep. Zodra de nieuwe programmamanager van RO West deze zomer in dienst treedt, draagt Hilde Janissen haar werkzaamheden over.

“Wij zijn trots op wat we met de partners samen in korte tijd hebben bereikt”, aldus Guy Peeters en Hilde Janissen. “Wij laten dit netwerk met een goed gevoel achter en zijn ervan overtuigd dat regio West de oncologische netwerkzorg de komende periode op een goede manier verder zal ontwikkelen, zodat de patiënt hier zoveel mogelijk baat bij heeft.”