Effectievere kankerbehandelingen door giften Team Westland

17 februari 2022

Effectievere kankerbehandelingen door giften Team Westland

Dankzij drie grote sponsorbijdragen van Team Westland kan het HagaZiekenhuis investeren in belangrijke verbeteringen in de zorg voor patiënten met kanker. Zo is de aanschaf van een MRI echofusieapparaat mogelijk, waardoor de kans op complicaties bij prostaatkankeronderzoek (biopten afnemen) fors afneemt. De afdeling Longoncologie kan een speciale camera (videoscoop) kopen om met de allernieuwste techniek weefsel-besparende operaties uit te voeren bij longkankerpatiënten. Al eerder werd bekend dat Team Westland bijdraagt aan de aanschaf van magneetzaadjes die veel beter (en prettiger voor de patiënt) de locatie van een borsttumor aangeeft.

Minder risico op infecties bij prostaatbiopten

Het MRI echofusieapparaat wordt ingezet voor het nemen van prostaatbiopten voor de analyse van prostaatkanker en heeft belangrijke voordelen. Allereerst kan de prostaattumor die zichtbaar is op de MRI van de prostaat in het echobeeld geplaatst worden. Op deze manier kunnen biopten op veel accuratere wijze genomen worden, precies van het afwijkende gebied. Zo verbetert de kans op een betrouwbare diagnose. Daarnaast verkleint het risico op urineweginfecties fors. Op dit moment neemt de arts een biopt door de wand van de endeldarm heen. Hierdoor is er 6 % kans op prostaatinfectie omdat bacteriën vanuit de endeldarm versleept worden naar de prostaat. Het nieuwe apparaat neemt de biopten via het perineum, het gebied tussen de balzak en de anus. Hierdoor is de kans op infecties vrijwel verdwenen. Tot slot zijn met dit apparaat en de nieuwe benadering via het perineum bepaalde gebieden in de prostaat makkelijker te bereiken. Ook dat zorgt voor meer betrouwbare diagnostiek. Team Westland heeft 165.000 euro hiervoor beschikbaar gesteld.

Longweefsel besparen

De tweede aanwinst maakt het mogelijk bij een longkankeroperatie meer longweefsel te sparen. De standaardtechniek bij een longkankeroperatie is dat meestal de hele longkwab wordt verwijderd. Dit gebeurt in Nederland voornamelijk via de zogenaamde minimaal invasieve techniek VATS. VATS staat voor Video Assisted Thoracic Surgery (met video-ondersteunde operatie door de borstkas).

De nieuwe techniek zorgt ervoor dat er nog minder weefsel hoeft te worden weggehaald. Niet meer de hele longkwab maar een zogenaamd segment. Dit gebeurt mede op geleide van de bloedvoorziening van het segment waar de tumor zit. Een patiënt krijgt tijdens de operatie een injectie met de fluorescente stof nadat het betreffende segment met hulp van VATS van de bloedvoorziening is geïsoleerd. Met de nieuwe speciale camera kunnen de oplichtende structuren in beeld worden gebracht, behalve dus het geïsoleerde segment. Zo kan er veel gezond longweefsel gespaard worden tijdens de operatie. De speciale camera kan dankzij de sponsoring van 69.000 euro van Team Westland en door de firma Olympus worden aangeschaft.

In de toekomst is het zeer waarschijnlijk dat met deze fluorescentie techniek ook de tumor zelf en eventuele uitzaaiingen tijdens een operatie beter en nauwkeuriger in beeld komen. Hierdoor kan longkanker nog preciezer en vollediger worden verwijderd. Voor deze ontwikkelingen, die razendsnel gaan, werkt het HagaZiekenhuis nauw samen met het LUMC.

Magneetzaadje voor nauwkeurige locatie borsttumoren

Patiënten met kleine, niet voelbare borsttumoren krijgen bij voorkeur een borstsparende operatie. Dan is het nodig om nauwkeurig te weten waar de tumor precies zit. Dit kan door de sponsoring van 44.250 euro van Team Westland gedaan worden met een magneetzaadje, niet groter dan een rijstkorrel. Deze wordt op de plek van de tumor gebracht met een inbrengnaald. Met behulp van het navigatieapparaat, de Sirius Pintuition, is het magneetzaadje en daarmee de plaats van de tumor hiermee tijdens de operatie zeer nauwkeurig te vinden. Tijdens de operatie zoekt de chirurg het zaadje op met een probe, een ronde staaf waarin sensoren zitten. Vergelijkbaar met een parkeersensor gaat het systeem piepen zodra het magneetzaadje is opgespoord. Doordat met deze nieuwe techniek de kortste weg naar de afwijking gekozen kan worden en ook minder weefsel weggehaald hoeft te worden kan een beter cosmetisch resultaat verkregen worden.

Over Team Westland

Team Westland is een stichting (zonder winstoogmerk) met als doel geld in te zamelen voor regionale en lokale instellingen en initiatieven. Het team bestaat uit grote en kleinere bedrijven die zich met hart en ziel inzetten om de sponsoring mogelijk te maken. Alles wat met kankerbestrijding te maken heeft, heeft de aandacht.

Uitreiking cheques

Team Westland heeft tijdens twee uitzendingen op WOS de cheques uitgereikt:

Uitzending 1

19.00: Oncologisch chirurg Willem-Hans Steup over de speciale camera om longweefsel te besparen

 

 

 

 

 

 

 

31.00: Uroloog Jasper Tijsterman over het MRI echofusieapparaat voor prostaatbiopten

 

 

 

 

 

 

 

Uitzending 2

8.43: Oncologisch chirurg Ilse Jannink over het magneetzaadje om borsttumoren nauwkeuriger te kunnen bepalen tijdens de operatie