‘Oog voor Naasten en Nabestaanden’ in Haga en LUMC

24 februari 2022

'Oog voor Naasten en Nabestaanden' in Haga en LUMC

In 2021 zijn vier organisaties binnen het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden gestart met het ZonMw-project ‘Oog voor Naasten en Nabestaanden 2’ (ON2). Met dit project worden zorgverleners gemotiveerd en ondersteund om (meer) oog te hebben voor de behoeften van de naasten van patiënten met een levensverkortende aandoening of kwetsbaarheid.

Het initiatief komt van Yvette van der Linden, hoofd expertisecentrum Palliatieve Zorg van het LUMC en sinds 2021 vicevoorzitter van de RO West netwerkgroep Palliatie. Zij heeft onderzoek gedaan en de methodiek opgezet. Uit dit onderzoek bleek dat naasten vaak zwaar overbelast zijn.

Het HagaZiekenhuis, een van de organisaties die meedoet aan het project ON2, heeft verpleegkundige Noeska Schrijver geïnterviewd over de ervaringen met de methodiek ‘Oog voor Naasten’. Lees hier het interview Oog voor Naasten | Stichting Transmurale Zorg.