Verbetering communicatie over primaire hersentumoren tussen eerste en tweede lijn

Monique Baas-Thijssen is verpleegkundig consulent en casemanager primaire hersentumoren in het Oncologiecentrum (LOC) in het LUMC. Daarmee is zij in het LUMC het eerste aanspreekpunt voor de patiënten met primaire hersentumoren en de verbindende schakel tussen ziekenhuizen om de zorg voor deze patiënten goed te laten verlopen.

Vanuit haar casemanagerschap is Baas verbonden aan het expertteam Neuro-oncologie van RO West. Een wens vanuit dit regionale expertteam, dat bestaat uit verschillende type specialisten vanuit de aangesloten zeven ziekenhuizen, is om de samenwerking tussen de eerste lijn en de tweede lijn te verbeteren. Een eerste stap hebben zij gezet door de huisartsenbrief te verbeteren. Voor de uitvoering hiervan betekent het dat het patiëntendossier in HiX uitgebreid wordt met extra modules om zo een op maat gemaakte brief voor de huisarts te krijgen.

Monique Baas

Verpleegkundig consulent/casemanager

We kijken terug op een zeer geslaagd Oncologie symposium over ‘De weg terug naar de huisartsenpraktijk’ dat 24 november jl. werd gehouden met ruim 50 belangstellende 1e lijns zorgprofessionals uit de regio. Tijdens de interactieve bijeenkomst die in samenwerking met Boerhaave Nascholing was georganiseerd, was ruimte om rechtstreeks vragen te stellen aan specialisten. Na het programma werd tijdens een drankje en snack verder doorgepraat.

Met het oog op de steeds verdergaande intensievere regionale samenwerking tussen ziekenhuizen om patiënten met kanker de beste zorg te kunnen bieden en de verschuiving van zorgtaken van de tweede- naar de eerstelijn, is ons voornemen om jaarlijks deze geaccrediteerde bijeenkomst te organiseren (tegen geringe deelnamekosten). Het doel is om de samenwerking tussen de huisartsenpraktijk en het ziekenhuis meer en beter op elkaar af te stemmen.

 

Presentatievideo’s voor huisartsen/POH

De bijeenkomst werd ingevuld door verschillende medisch specialisten, verpleegkundig specialisten, casemanagers en andere leden van het netwerk. Zij spraken over hoe de onderlinge communicatie, overdracht en samenwerking per tumorsoort binnen de regio is georganiseerd.

De presentaties van onderstaande onderwerpen zijn binnenkort te vinden op onze website.

  • Regionale patiëntenzorg bij maag en slokdarmkanker: Welke zorg wordt geleverd en welke rol kan de huisarts hierin spelen
  • Regionale patiëntenzorg pancreascarcinoom: Hoe is de zorg georganiseerd inclusief overdracht naar de huisarts en hoe om te gaan met een stentplaatsing
  • CRC – zorg in de regio
  • Toegevoegde waarde van de verpleegkundig specialist/casemanager in het netwerk voor patiënt en huisarts
  • Immunotherapie bij Mamma; kansen en bijkomende symptomen
  • Tijdige integratie palliatieve zorg binnen de oncologie; hoe doe je dat?

Hartelijk dank aan alle deelnemers, specialisten en sponsoren voor het mogelijk maken van deze kennisrijke middag!

 

Heeft u deze bijeenkomst gemist?

Bent u huisarts/POH in de regio West Nederland en heeft u deze eerste editie gemist? Abonneer dan op onze nieuwsbrief en mailings en blijf zo op de hoogte van wat wij doen in de regio. U ontvangt dan automatisch een uitnodiging voor een volgend symposium.

Cursuscommissie
Prof. dr. A.J. Gelderblom, oncoloog, LUMC (voorzitter)
E.L. van den Burg, PhD-student en huisarts i.o., LUMC
E. Schoorl, huisarts
Drs. C.C.M. Juffermans, kaderhuisarts palliatieve zorg, LUMC

Sponsoren
Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door:
Bristol Myers Squibb  –  NovartisEli LillyPierre FabrePfizer

Goed nieuws voor patiënten, huisartsen en specialisten uit de regio Haaglanden, Delft, Leiden, Zoetermeer, Alphen a/d Rijn en Gouda!   

Onze nieuwe website is live gegaan. Nieuwe functionaliteiten maken het nu makkelijker om informatie en kennis te kunnen delen, ook in de samenwerking tussen specialisten van de zeven aangesloten ziekenhuizen van RO West. Alle nauw betrokken leden van de verschillende expertteams stellen zichzelf persoonlijk voor. Achter een inlog delen zij onderling informatie over de wijze van samenwerking, jaarplannen en projecten voor de regio.

Relevante informatie voor niet alleen specialisten maar ook voor huisartsen en patiënten is per kankersoort samengevoegd op één webpagina. Via een menu wordt de informatie daar gemakkelijk gevonden. De komende periode wordt de website nog verder aangevuld.

Blijf op de hoogte! Volg ons via LinkedIn en abonneer op onze nieuwsbrief. Zie de link onderaan.

(Eerder verschenen nieuwsbrieven staan onder ‘Actueel’.)

Afgelopen juli 2022 ben ik als projectleider Digitale Pathologie bij RO-West gestart. Mijn inzet komt voort uit een uitgebreid voortraject waarbij een gedeelde visie is gevormd op onderlinge (digitale) samenwerking tussen de zeven deelnemende RO-West ziekenhuizen op het gebied van pathologie.

Dit zou voor sommige zorgpaden bijvoorbeeld de snelheid van diagnose kunnen verbeteren, maar samenwerking geeft ook mogelijkheden voor pathologen om te specialiseren wat de kwaliteit van de zorg ten goede kan komen. En er zijn nog meer voordelen aan inzet van digitale pathologie in onze regio.

Vanuit een achtergrond als verpleegkundige en bedrijfskundige in de zorg is het mijn doel om deze visie te vertalen naar een concreet projectplan en deze daarna te realiseren. Leidend daarin zijn voor mij de zorgprocessen die wij hiermee nog slimmer en beter zouden moeten kunnen organiseren. Dat doe ik het liefst zo pragmatisch mogelijk om te zorgen dat een ICT project zo snel en eenvoudig als mogelijk resultaten voor zorgprofessional en patiënt oplevert. Uiteindelijk ontstaan vaak de beste ideeën in de praktijk en is daarmee onmisbaar voor verdere ontwikkeling.

Om dit project tot een succes te maken heb ik de kennis en expertise nodig van veel verschillende mensen. Zo heb ik inmiddels meerdere pathologen gesproken en ook contacten gelegd met ‘collega’ netwerkorganisaties waarbij via digitale pathologie regionaal in meer of mindere mate al wordt samengewerkt. Komende periode voeg ik daar relevante leveranciers en behandelaren aan toe.

Ik kijk er naar uit mij verder binnen dit vakgebied en RO-West te verdiepen en mijn bijdrage te leveren aan realisatie van regionale digitale pathologie. Heb je vragen of heb je iets interessants gezien binnen die boeiende domein? Ik hoor het graag.

 

Contactgegevens:

b.dragtsma@lumc.nl

06 53550603

De World GO-day dit jaar heeft als thema ‘Zorg voor uw gezondheid elke dag’ en heeft tot doel het wereldwijde bewustzijn over gynaecologische kankerdiagnoses te vergroten.

Dit jaar is er specifiek aandacht voor baarmoederkanker; de symptomen, behandeling, preventie en risicofactoren zoals overgewicht en obesitas. Daarom wordt de nadruk gelegd op lichaamsbeweging en een gezonde levensstijl.

Maakt de wereld voor 1 dag paars, de bewustzijnskleur voor gynaecologische kankers. Doe je met ons mee? Draag iets paars of maak selfies met paarse lippenstift op je mobiele telefoon.

Samen brengen wij het gesprek op gang. Like en deel ons bericht op LinkedIn en draagt zo bij aan meer bewustwording onder nog meer vrouwen. Voeg ook je eigen teamselfie toe!

 

Liefs van het programmateam RO West

 

#GoForPurple #GOFor #GODay