Bij alle ziekenhuizen in de regio dezelfde informatie voor patiënten met eierstokkanker

6 november 2023

‘Nadat we eerder al zijn gekomen tot regionale behandelplannen en zorgpaden, hebben we nu ook regionale informatie voor patiënten met eierstokkanker ontwikkeld. Op deze manier zorgen we voor eenheid in informatie in de hele regionale keten en weten patiënten precies wat ze kunnen verwachten. De laatste stap in formalisatie van ons netwerk. Kan niet wachten totdat er ook zulke mooie folders komen van de andere tumortypen. Bedankt aan iedereen die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling ervan. En het is een hele goede aanvulling op onze “praatplaat”. Trots op ons regionale Expertteam Gynaecologische Oncologie!’ Cor de Kroon (vicevoorzitter)

 

Ga naar de informatie en de praatplaat