NWG Palliatie

3 januari 2024

Wil je meer leren over palliatieve zorg bij patiënten met ongeneeslijke kanker?
In deze basisscholing leer je samen met collega’s de basiskennis en vaardigheden van palliatieve zorg. Zodat je met meer vertrouwen zorg kunt verlenen aan ongeneeslijk zieke patiënten en hun naasten.

 

Het programma bestaat voor een groot deel uit een online e-learning, waardoor je zelf het beste tijdstip kunt kiezen om de scholing te volgen. De fysieke lesdag wordt in jouw regio aangeboden. Lees hier meer over de scholing. Op onze site www.scholingpz.nl staat wanneer de scholingen in jouw regio worden aangeboden. De komende maanden zullen steeds meer data bekend worden.

 

Kijk hier voor meer informatie over hoe palliatieve zorg bij kanker in de regio West-Nederland is georganiseerd.

Wanneer je bij de arts komt met een verdenking op een hersentumor of deze diagnose krijgt, dan verandert je leven enorm. En dat van de mensen om je heen ook. Ineens heb je niet alleen een ongeneeslijke ziekte, maar mogelijk ook allerlei andere klachten zoals krachtsverlies, een spraakprobleem of verandering in het gedrag. Je krijgt te maken met verschillende artsen, onderzoeken en behandelingen. Dit kan bij elkaar heel veel worden.

 

Door patiënten met een hersentumor (glioom) en hun naasten goed te informeren, bieden wij ze houvast: ze weten in algemene zin wat zij gedurende het ziektetraject kunnen verwachten, waarom de zorg niet altijd door hetzelfde ziekenhuis geboden kan worden en bij wie zij terecht kunnen met vragen. Op deze manier kunnen zij meer betrokken zijn bij behandelbesluiten en beter voorbereid zijn op hun afspraken en eventuele behandelingen. We hebben daarom 3 voorlichtingsfilmpjes gemaakt met een duidelijke uitleg in beeld en geluid. Hierdoor is de informatie ook geschikt voor bijvoorbeeld ouderen en laaggeletterden.

De filmpjes gaan over:

 • uitleg over de ziekte (glioom) en het zorgproces,
 • de verschillende soorten behandelingen en
 • de klachten en gevolgen bij een hersentumor.

De filmpjes zijn met de hulp van een aantal enthousiaste artsen en verpleegkundig specialisten van het expertteam Neuro Oncologie (OncoWest) gemaakt. We zijn heel trots op het resultaat en hopen dat deze filmpjes bij zullen dragen aan meer kennis over de ziekte, de behandelmogelijkheden en de samenwerking tussen de verschillende ziekenhuizen in de regio (West-Nederland).

 

Ga hier naar meer informatie en de filmpjes

 

De filmpjes mogen door alle ziekenhuizen en zorgverleners in heel Nederland kostenloos worden gebruikt!

OncoWest heeft voor dit project samengewerkt met zorgverleners van het expertteam Neuro-Oncologie, LWNO en LWNO-v en BehandelingBegrepen.

In opdracht van KWF ontwikkelde het programma Scholing Palliatieve Zorg 3 Basisscholingen Palliatieve zorg;

 • voor verzorgenden,
 • voor verpleegkundigen en
 • voor verpleegkundig specialisten (VS), physician assistants (PA) en artsen.

Palliatieve zorg richt zich op het behoud van een hoge kwaliteit van leven bij mensen met een ongeneeslijke ziekte, zoals ook kanker. En omdat mensen steeds langer leven met ongeneeslijke kanker is het van belang, voor goede zorgverlening, dat alle zorgverleners hierin geschoold zijn.

De scholing werd ontwikkeld op basis van bestaand onderwijsmateriaal en in samenwerking met anderen en richt zich op zorgverleners die nog niet eerder een scholing in palliatieve zorg volgden.

Accreditatie is aangevraagd en de scholing is flexibel te volgen, waardoor zorgverleners deze eenvoudig kunnen inpassen in drukke schema’s. De scholingen worden incompany en via open inschrijving verspreid door heel het land aangeboden.

De exacte data en locaties voor de scholing zijn nog niet bekend maar de voorinschrijving is nu geopend! Zorgverleners kunnen alvast via onderstaande link aangeven dat zij interesse hebben. Na inschrijving wordt je als eerste op de hoogte gebracht van de beschikbare data en locaties in de regio zodra deze bekend zijn.

 

Schrijf hier in: Meer informatie over het programma Scholing Palliatieve Zorg vindt u hier.

Neem bij vragen contact op met scholingPZ@amsterdamumc.nl.

Voorzitter Marjolein Kagie en verpleegkundig specialist/casemanager Clasien Blom van het OncoWest expertteam Baarmoeder | Baarmoederhals | Eierstok | Vulva nemen als eerste de praatplaat in gebruik.
Gynaecologisch oncoloog Kees Gerestein, lid van het expertteam Baarmoeder | Baarmoederhals | Eierstok | Vulva, neemt de praatplaat in ontvangst.
Op 4 juli 2023 namen Kees Gerestein gynaecologisch oncoloog (UMC= Utrecht/Oncomid) en Marjolein Kagie gynaecoloog (Haaglanden Medisch Centrum/OncoWest) de praatplaat voor vrouwen met eierstokkanker in gebruik. Het doel van de praatplaat is deze patiënten zo goed mogelijk te informeren en voor te bereiden op de vaak langdurige complexe behandelingen. Daarnaast geeft de plaat ondersteuning voor de arts bij zijn of haar verhaal. De plaat is gemaakt door zorgverleners uit de regio’s Midden-Nederland en West-Nederland met medewerking van patiënten en patiëntenvereniging Olijf.

 

Een handvat voor patiënt en arts

Om vrouwen met eierstokkanker goed te informeren, zochten de gynaecologen, oncologen, verpleegkundig specialisten en casemanagers van de regionale oncologienetwerken Oncomid en Oncowest elkaar op. Samen kwamen ze tot de conclusie dat naast de algemene informatie die de patiënt krijgt over haar ziekte en de behandeling, juist ook de persoonlijke informatie van de arts tijdens het gesprek erg belangrijk is. Daarnaast hadden de zorgverleners nadrukkelijk behoefte aan een praktisch handvat tijdens het consult, waarbij alle relevante informatie aan bod komt. Vanuit deze behoefte ontwikkelden de twee oncologienetwerken een papieren praatplaat voor in de spreekkamer.

 

Marjolein Kagie, gynaecoloog:

“De praatplaat met duidelijke afbeeldingen is voor mij en voor de casemanager een waardevolle aanvulling op de bestaande informatie die de patiënt tijdens het consult krijgt.”

 

Behalve informatie over de verschillende stadia van ziekte en de regiokaart waarop te zien is welke behandeling waar wordt toegepast, staan er op de plaat tekeningen waarbij patiënt en arts persoonlijke aantekeningen kunnen maken. Via QR-codes is aanvullende informatie beschikbaar over de ziekte, behandelmogelijkheden, maar ook over lotgenotencontact. Ook staan “de 3 goede vragen” erop. Hiermee kan de patiënt zich voorbereiden op het gesprek met de arts en ze kunnen haar en haar naasten helpen bij het maken van keuzes in behandelingsmogelijkheden. Ze ziet wat de voor- en nadelen ervan zijn, wat dit betekent in haar situatie en wat zij belangrijk vindt in het leven en wil blijven doen. Op de achterkant van de plaat staan de verschillende behandeltijdlijnen met illustraties, waarmee ook niet Nederlands sprekende patiënten of laaggeletterden zich een beeld kunnen vormen van de behandeling. Na het gesprek met de arts neemt de patiënt de plaat mee naar huis. Ook kan de plaat mee naar een volgende afspraak.

 

Kees Gerestein, gynaecologisch oncoloog:

“De diagnostiek en behandeling van eierstokkanker is een goed voorbeeld van regionale samenwerking binnen de oncologische zorg. De praatplaat maakt inzichtelijk waar een patiënt zich bevindt in dit traject en is daarmee een belangrijk hulpmiddel voor patiënten en hun naasten.”

 

De praatplaat is tot stand gekomen met medewerking van patiënten en Stichting Olijf. Carolien Schipper is coördinator Kwaliteit van zorg bij Olijf en weet wat er bij de doelgroep vrouwen leeft.

 

Carolien Schipper, coördinator St. Olijf:

“Met deze praatplaat spelen we in op de behoefte van veel vrouwen aan overzichtelijke en tastbare informatie die zij kunnen bewaren.”

 

Samenwerking voor de beste zorg voor patiënten met kanker

Kanker vraagt om de beste zorg. Dicht bij huis als het kan, in een gespecialiseerd centrum in de regio als dat beter is. In beide regio’s (Midden en West-Nederland) is de zorg voor vrouwen met eierstokkanker goed geregeld. Zorgverleners uit de verschillende ziekenhuizen werken samen en leren van elkaar. Dat leidt tot de beste en gelijkwaardige zorg in ieder deelnemend ziekenhuis. Alle kennis en ervaring wordt gebundeld om de patiënt goede, persoonlijke zorg te kunnen geven. Samen zorgen we voor diagnostiek en behandelingen volgens de nieuwste inzichten. Overal in de regio is de patiënt in goede handen.

 

OncoWest

Is het oncologienetwerk van West-Nederland en een samenwerking van Alrijne Ziekenhuis, Groene Hart Ziekenhuis, HagaZiekenhuis (incl. voormalige LangeLand Ziekenhuis), Haaglanden Medisch Centrum, Leids Universitair Medisch Centrum en Reinier de Graaf Gasthuis.

 

De praatplaat OncoWest Eierstokkanker staat op de website

Het expertteam Psychologische Oncologie van OncoWest organiseert een regionale netwerkbijeenkomst om de contacten met specialisten in de regio verder te verstevigen om op inhoudelijk vlak informatie uit te kunnen wisselen.

Belangstellende zorgprofessionals in de regio West-Nederland zijn van harte welkom op dinsdag 13 juni van 16.00-18.00 uur in Haaglanden Medisch Centrum, locatie Antoniushove, Leidschendam.

Het eerste uur wordt een presentatie verzorgd over het onderzoek naar angst voor recidief. Daarna zal hierover met elkaar van gedachten worden gewisseld. na afloop is er een hapje en drankje en kan nog worden nagepraat.

 

Aanmelden

Wil je hierbij aanwezig zijn? Meld je dan uiterlijk 1 juni as. aan via mail bij Mariska Blom, Klinisch Psycholoog HMC: m.blom@haaglandenmc.nl

Wanneer u kanker hebt, kan dit ingrijpende gevolgen hebben voor u en uw familie en vrienden. De medewerkers van het Informatieplein Oncologie luisteren naar uw verhaal en helpen helder te krijgen waar ú gebaat bij zou zijn. U kunt altijd bellen voor een vraag of een gesprek. Ook bent u welkom bij de bijeenkomsten.

 

Patiënten uit de hele regio zijn van harte welkom in het Informatiecentrum Oncologie (locatie HMC Antoniushove). Dus ook als u in een ander ziekenhuis onder behandeling bent.

Onze gastsprekers zijn José Breedveld, diëtist en onderzoeker werkzaam bij het Wereld Kanker Onderzoekfonds en leefstijlcoach Nancy Kemmers tevens  onze collega verpleegkundig specialist in het borstcentrum.

José Breedveld en Nancy Kemmers

 • Onderwerpen die aan bod komen:
 • Voeding
 • Gewicht  in combinatie met opvliegers, overgang en hormonen
 • Gecombineerde leefstijlinterventie, wie kan er gebruik van maken en wat is het?
 • Supplementen
 • Slaap

 

Meer informatie over het Informatiecentrum Oncologie leest u hier.

Voor mensen die leven met kanker is het belangrijk dat de zorg vanuit het ziekenhuis naadloos aansluit op de eerstelijns zorg. Zorgverleners uit de eerste lijn werken steeds vaker met elkaar samen in oncologiezorgnetwerken. Op het congres Kanker & Leven op 12 mei 2023 staat de vraag centraal hoe we de zorg voor de gevolgen van kanker in oncologiezorgnetwerken, informele zorg en medisch technische zorg vanuit het ziekenhuis met elkaar kunnen verbinden.

Het congres heeft een hybride vorm: in de ochtend volgt u de landelijke livestream vanuit huis en in de middag organiseren we in samenwerking met verschillende Regionale Ondersteuningstructuren (ROS’en) regionale symposia op verschillende locaties in het land.

Tijdens het middagsymposium van West-Nederland (locatie LUMC) zal Tapasya Vreeken, projectleider RO West, het Regionaal Oncologienetwerk West vertegenwoordigen als spreker.

Voor wie

Het congres is multidisciplinair, alle zorgprofessionals zijn welkom. Van verpleegkundigen, psychologen, huisartsen, bedrijfsartsen, diëtisten en oncologen tot fysiotherapeuten, radiotherapeuten, arbeidsgeneeskundigen en informele zorgverleners. Ook onderzoekers, beleidsmakers en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit congres.

 

Organisatie

IKNL en NFK namens de Taskforce Cancer Survivorship Care, een landelijk samenwerkingsverband waarin professionals, onderzoekers, beleidsmakers en patiëntenorganisaties hun krachten en expertise bundelen, om passende zorg voor mensen die leven met en na kanker mogelijk te maken. En in samenwerking met Regionale Ondersteuninsgsstructuren (Proscoop, REOS, Robuust, ZonH, ROS Friesland, Samergo en Raedelijn), Congress Care en Heuvelman Sound & Vision.

Voor mensen die leven met kanker is het belangrijk dat de zorg vanuit het ziekenhuis naadloos aansluit op de eerstelijns zorg. Zorgverleners uit de eerste lijn werken steeds vaker met elkaar samen in oncologiezorgnetwerken. Op het congres Kanker & Leven op 12 mei 2023 staat de vraag centraal hoe we de zorg voor de gevolgen van kanker in oncologiezorgnetwerken, informele zorg en medisch technische zorg vanuit het ziekenhuis met elkaar kunnen verbinden.

Het congres heeft een hybride vorm: in de ochtend volgt u de landelijke livestream vanuit huis en in de middag organiseren we in samenwerking met verschillende Regionale Ondersteuningstructuren (ROS’en) regionale symposia op verschillende locaties in het land.

Tijdens het middagsymposium van West-Nederland (locatie LUMC) zal Tapasya Vreeken, projectleider RO West, het Regionaal Oncologienetwerk West vertegenwoordigen als spreker.

 

Voor wie

Het congres is multidisciplinair, alle zorgprofessionals zijn welkom. Van verpleegkundigen, psychologen, huisartsen, bedrijfsartsen, diëtisten en oncologen tot fysiotherapeuten, radiotherapeuten, arbeidsgeneeskundigen en informele zorgverleners. Ook onderzoekers, beleidsmakers en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit congres.

 

Organisatie

IKNL en NFK namens de Taskforce Cancer Survivorship Care, een landelijk samenwerkingsverband waarin professionals, onderzoekers, beleidsmakers en patiëntenorganisaties hun krachten en expertise bundelen, om passende zorg voor mensen die leven met en na kanker mogelijk te maken. En in samenwerking met Regionale Ondersteuninsgsstructuren (Proscoop, REOS, Robuust, ZonH, ROS Friesland, Samergo en Raedelijn), Congress Care en Heuvelman Sound & Vision.

Ook dit jaar is een RO West Jaarplan 2023 opgesteld met de doelen voor de regio West-Nederland. De 12 expertteams, met leden uit de aangesloten zeven ziekenhuizen, hebben individuele doelen gesteld. Lees hier hoe de specialisten de kankerzorg in de regio verder willen verbeteren.

Ga naar het Jaarplan 2023